Return to site

Bộ cờ lê vòng miệng KS Tools 21 cây 6 – 32 mm 517.0043

Bộ sản phẩm bao gồm 21 cây 1 đầu tròng và 1 đầu miệng, ngàm nghiêng so với thân cờ lê góc 15 độ, cho khả năng thao tác linh hoạt. Dải thao tác từ 6 – 32 mm, rất đa dạng và tiện lợi.

Chi tiết tại: https://unitools.vn/bo-co-le-vong-mieng-21-cay-6-32-mm-ks-tools-517-0043

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly